Σχέδιο Αρχών Διακήρυξης και Αυτοδέσμευσης

Η Ένωση Επιχειρήσεων Οινοπνευματωδών Ποτών στο πλαίσιο των αρχών της και των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει για την προστασία και ενημέρωση των καταναλωτών, προχώρησε το 2005 στην υπογραφή με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη Μελέτη και Αντιμετώπιση του Προβλήματος των Ναρκωτικών, Σχεδίου Αρχών Διακήρυξης και Αυτοδέσμευσης σχετικά με τη Διαφήμιση Αλκοολούχων Ποτών και την Ενημέρωση των Καταναλωτών. Οι αρχές του Σχεδίου στοχεύουν στην ενημέρωση και προστασία ιδιαίτερα των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων όπως είναι οι νέοι.

Η υπογραφή του Σχεδίου έγινε ύστερα από την προσεκτική και εμπεριστατωμένη μελέτη όλων των κανόνων που διέπουν τη διαφήμιση και επικοινωνία των αλκοολούχων ποτών, καθώς και των ρυθμίσεων ή συστάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εφαρμογή του Πλαισίου συμβάλλει, με την εκούσια συνεργασία του ιδιωτικού τομέα, στην εφαρμογή της υπάρχουσας νομοθεσίας, καθώς και στην έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων και παραλείψεων των κανόνων της δεοντολογίας.

Το σχέδιο αρχών που υπογράφηκε προβλέπει την απαγόρευση διαφημίσεων που με άμεσο ή έμμεσο τρόπο απευθύνονται στους ανηλίκους ή που προβάλλουν μέσα από την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών την κοινωνική καταξίωση. Σημαντικές καινοτομίες αποτελούν ο κοινός σχεδιασμός των αρμόδιων κρατικών φορέων με την ιδιωτική πρωτοβουλία, εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για τις συνέπειες της κατάχρησης αλκοολούχων ποτών, καθώς και η οργάνωση και λειτουργία μηχανισμού που θα ελέγχει την τήρηση των Αρχών Αυτοδέσμευσης

 

Ενημερωτική εκστρατεία
Απολαύστε υπεύθυνα
Bob Campain: Αλκοόλ, όχι απόψε οδηγώ
www.efrainein.gr
Ευφραίνειν

Παιδιά και αλκοόλ
Υπεύθυνο σερβίρισμα
EN.E.A.Π

Αλκοόλ & Νέοι

Απολαύστε Υπεύθυνα

Αλκοόλ