Χορήγηση βιβλίου με θέμα «Παιδιά και αλκοόλ»

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε παιδιά του Δημοτικού Σχολείου και είναι γραμμένο με τρόπο κατανοητό και εύληπτο. Η ΕΕΟΠ χορήγησε την έκδοσή του με τη σκέψη ότι οι υπεύθυνοι καταναλωτές εκπαιδεύονται ιδανικά από τη νεαρά ηλικία. Το βιβλίο διανεμήθηκε από την ΕΥΘΥΤΑ σε Δημοτικά  Σχολεία σε όλη την Ελλάδα.

 

 


 

Ενημερωτική εκστρατεία
Αρχή Αποδεύσμευσης
Απολαύστε υπεύθυνα
Bob Campain: Αλκοόλ, όχι απόψε οδηγώ
www.efrainein.gr
Ευφραίνειν

Υπεύθυνο σερβίρισμα

 

EN.E.A.Π

Αλκοόλ & Νέοι

Απολαύστε Υπεύθυνα

Αλκοόλ