Απολαύστε υπεύθυνα

Μία πρωτοβουλία της Ένωσης Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών (πρώην ΕΕΟΠ).

Πιο αναλυτικά, το "απολαύστε υπεύθυνα" είναι το tag line που συνοδεύει όλες τις διαφημίσεις αλκοολούχων ποτών τόσο στον ηλεκτρονικό όσο και τον έντυπο τύπο αλλά και σε όποιο άλλο επικοινωνιακό μέσο χρησιμοποιούν τα μέλη της Ένωσης Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών, όπως αφίσες, δελτία τύπου, ενημερωτικά outdoor έντυπα κ.τ.λ. Με τον τρόπο αυτό, ο δέκτης του διαφημιστικού μηνύματος, γίνεται ταυτόχρονα και κοινωνός ενός άλλου μηνύματος, που μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμο για τη ζωή του.

Η Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών, ουσιαστικά με την εφαρμογή του tag line έκανε το πρώτο μεγάλο βήμα για την κάλυψη του κενού ενημέρωσης. Σίγουρα δυο λέξεις δεν αρκούν για να παίξουν το ρόλο του αντικειμενικού καθοδηγητή, παιδαγωγού, ή συμβουλάτορα που θα έπρεπε να παίζει το σχολείο σε ό,τι αφορά τα παιδιά, ή γενικότερα η πολιτεία για ανήλικους και ενήλικους. Ωστόσο αυτές οι δυο μόνο λέξεις εμπεριέχουν έναν εξαιρετικά χρήσιμο συμβολισμό και ένα μάθημα που μπορεί να γίνει κατανοητό από τον καθένα.

 

Ενημερωτική εκστρατεία
Αρχή Αποδεύσμευσης
Bob Campain: Αλκοόλ, όχι απόψε οδηγώ
www.efrainein.gr
Ευφραίνειν

Παιδιά και αλκοόλ
Υπεύθυνο σερβίρισμα

 

EN.E.A.Π

Αλκοόλ & Νέοι

Απολαύστε Υπεύθυνα

Αλκοόλ