Ιστορικό ΕΝ.Ε.Α.Π.

Η Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών (ΕΝ.Ε.Α.Π.), είναι η ένωση που διαδέχτηκε την Ένωση Επιχειρήσεων Οινοπνευματωδών Ποτών (ΕΕΟΠ), η οποία ιδρύθηκε το 1992. Η έδρα της βρίσκεται στην Αργυρούπολη, στην οδό Κωνσταντινουπόλεως 6. Μέλη της ΕΕΟΠ είναι εταιρίες που εισάγουν και διακινούν αλκοολούχα ποτά στηνΕλλάδα.


 

Σκοποί
Μέλη
Δράσεις
EN.E.A.Π

Αλκοόλ & Νέοι

Απολαύστε Υπεύθυνα

Αλκοόλ