Μέλη ΕΝ.Ε.Α.Π.

Σημερινά μέλη της Ένωσης Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών είναι οι ακόλουθες επιχειρήσεις οι οποίες εκπροσωπούνται από τους αντίστοιχους αναφερόμενους Γενικούς Διευθυντές ή Διευθύνοντες Συμβούλους

Πρόεδρος Δ.Σ.
Ισίδωρος Ρεβάχ
ΑΜΒΥΞ Α.Ε.

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Χρήστος Αργυρού
Β. Σ. ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ ΑΒΕΕΠ

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Τάσος Ευαγγέλου
DIAGEO HELLAS Α.Ε.

Μέλη:
Άγγελος Αγγελής
BACARDI HELLAS

David Haworth
PERNOD RICARD HELLAS

 

Ιστορικό
Σκοποί
Δράσεις
EN.E.A.Π

Αλκοόλ & Νέοι

Απολαύστε Υπεύθυνα

Αλκοόλ