Αλκοόλ και Νέοι

Κάτω των 18

Τα παιδιά και οι νέοι κάτω των 18 μπορούν να καταναλώνουν αλκοόλ?

Έρευνες από τις Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν ότι όσο μικρότεροι είναι οι νέοι που αρχίζουν να καταναλώνουν αλκοόλ, τοσο μεγαλώνει ο κίνδυνος να αντιμετωπίσουν πρόβλημα με το αλκοόλ ως ενήλικες. Υπάρχουν όμως και οι ισχυρές αποδείξεις ότι τα παιδιά που δοκιμάζουν αλκοόλ σε σχετικά νεαρή ηλικία (με την επίβλεψη των γονέων και με μέτρο πάντα), έχουν λιγότερες πιθανότητες να αρχίσουν την αλόγιστη κατανάλωση μεγαλώνοντας, διότι έχουν απομυθοποιήσει την αξία του.

Όσον αφορά τους εφήβους ενώ η αντοχή τους στο αλκοόλ εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η σωματική τους διάπλαση και η σωματική τους ωριμότητα η κατανάλωση δεν συνιστάται.. Ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους που αφορά αυτές τις ευαίσθητες ηλικίες , είναι η απειρία και η έλλειψη ελέγχου που οδηγεί πολλούς νέους στην υπερβολική ή κακή κατανάλωση του αλκοόλ με όλες τις γνωστές συνέπειες (ατυχήματα, δηλητηρίαση κα)

 


 

Αλκοόλ και νέοι
Νέοι άνδρες και γυναίκες
Αλκοόλ και Γονείς

 

EN.E.A.Π

Αλκοόλ & Νέοι

Απολαύστε Υπεύθυνα

Αλκοόλ