Αλκοόλ και Νέοι


Ένα από τα «καυτά» θέματα που αναφέρονται συχνά σε σχέση με το αλκοόλ, είναι η κατανάλωσή του από τα άτομα νεαρής ηλικίας.
Στην Ελλάδα ο νόμος που ψηφίσθηκε το Δεκέμβριο του 2008 προβλέπει «Απαγορεύεται σε ανηλίκους η είσοδος και παραμονή, καθώς και η οποιασδήποτε μορφής απασχόληση σε κέντρα διασκεδάσεως και αμιγή μπαρ, καθώς και η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών σε όλα τα δημόσια κέντρα, εξαιρουμένων των περιπτώσεων ιδιωτικών εκδηλώσεων».
Υπεύθυνοι για κάθε παράβαση θεωρούνται οι ιδιοκτήτες ή διευθυντές των καταστημάτων αυτών, οι οποίοι τιμωρούνται κατά το νόμο με πρόστιμο 1.000€ για κάθε παράβαση. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται για κάθε παράβαση πρόστιμο έως 2.000€. Σε περίπτωση τρίτης παράβασης, με απόφαση της αρμόδιας αρχής απαγορεύεται προσωρινά για διάστημα έως 3 μηνών η πώληση προϊόντων αλκοολούχων ποτών. Σε περίπτωση τέταρτης και κάθε επόμενης παράβασης με απόφαση της αρμόδιας αρχής που χορήγησε τη σχετική άδεια ανακαλείται προσωρινά ή και οριστικά η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης. Με την απαγόρευση αυτή η πολιτεία έχει πάρει τα μέτρα της για την αποφυγή κατανάλωσης οινοπνευματωδών ποτών από ανηλίκους. Αυτό από μόνο του δεν αρκεί.

Ενημέρωση

Η εφαρμογή του νόμου, σε συνδυασμό με την ενημέρωση των νέων πρέπει να είναι μέλημα όλων μας. Η ενημέρωση πρέπει να αρχίζει από τη νεαρή ηλικία και να έχει ως στόχο την εκπαίδευση για το αλκοόλ και τους κινδύνους που ελλοχεύουν με την κακή ή την αλόγιστη κατανάλωση. Οι υπερβολικές απαγορεύσεις και η κινδυνολογία συνήθως οδηγούν σε αντίθετα από τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Η παγκόσμια εμπειρία έρχεται να επιβεβαιώσει αυτήν μας την πεποίθηση. Στις χώρες που ισχύουν αυστηροί περιορισμοί και απαγορεύσεις είναι οι χώρες που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα αλκοολισμού, διότι το αλκοόλ μέσα από τις απαγορεύσεις «εξιδανικεύεται».

Στην Ελλάδα μέρος της κοινωνικής μας ζωής και όχι τρόπος εκτόνωσης. Από σχετικά νεαρή ηλικία οι Έλληνες έχουν εικόνες από γιορτές και ειδικές περιστάσεις όπου οι γονείς τους καταναλώνουν λίγο κρασί ή μπύρα ή κάποιο ποτό στις περισσότερες περιπτώσεις σε μικρή ποσότητα και με μέτρο.

Με αυτόν τον τρόπο έχουμε την πεποίθηση ότι το αλκοόλ γίνεται μέρος της κοινωνικής μας ζωής, το παιδί δεν το θεωρεί «ταμπού» και τελικά δεν καταλήγει να γίνεται μέσον φυγής, ή κάποια ανώτατη επιθυμία.

 

Κάτω των 18
Νέοι άνδρες και γυναίκες
Αλκοόλ και Γονείς

 

EN.E.A.Π

Αλκοόλ & Νέοι

Απολαύστε Υπεύθυνα

Αλκοόλ